Als u zich aanmeldt bij Praktijk Inzicht zijn er twee routes

mogelijk: met of zonder onderzoek.

Hieronder staat dit schematisch toegelicht.