Aansluiting bij 1NP

Vergoeding vanuit 1NP

Sinds eind 2017 is Praktijk Inzicht voor kind & jeugd aangesloten bij 1NP. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende zelfstandige behandelaars binnen de GGZ. Via dit samenwerkingsverband is het mogelijk om vergoede behandeling en/of onderzoek aan te bieden voor uw kind. Dit is een alternatieve mogelijkheid naast de vergoeding vanuit de gemeente.

 

Budget 2018

Voor 2017 is het gehele budget voor de jeugd bij 1NP opgebruikt. Vanaf 2018 is er naar alle waarschijnlijkheid weer nieuw budget waar wij gebruik van kunnen maken. Bij uw aanmelding wordt door ons afgewogen of vergoeding plaatsvindt vanuit de gemeente of door 1NP. Dit maakt voor de inhoud van de hulp verder geen verschil. U hoort in beide gevallen van ons wat de werkwijze is en in beide gevallen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

 

Overname kind & jeugd door Michelle Houtman

Belangrijke ontwikkelingen

Vanaf 2018 vinden er verschillende veranderingen plaats. Een belangrijk jaar voor zowel Gerrie Ouwehand als Michelle Houtman. In de afgelopen jaren hebben zij achter de schermen hard toegewerkt naar dit moment: vanaf 1 januari 2018 neemt Michelle Houtman de praktijk voor kind & jeugd over. Gerrie Ouwehand gaat verder met de volwassenzorg.

 

2018 als overgangsjaar

2018 is voor Michelle een overgangsjaar, waarin zij toewerkt naar de overgang van Papendrecht naar Dordrecht. In de loop van dit jaar zal zij haar praktijk aan huis beginnen. Voor u als cliënt betekent dit dat er in 2018 op termijn twee behandellocaties zijn. Naar verwachting zal Michelle in 2019 volledig in Dordrecht gevestigd zijn in haar praktijk aan huis voor de kinderen en jeugd. De volwassenzorg blijft op de vertrouwde locatie in Papendrecht.

 

Op de hoogte blijven

Via de website zal u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen hieromtrent. Op de website van Michelle kunt u tevens de vorderingen van de verbouwing volgen, waar uiteindelijk de praktijk zal worden gevestigd.

 

 

Wat houdt een cliëntenstop in?

PGB aanvragen

Sinds eind februari zijn wij door de huidige bezuinigingen en toenemende zorgvraag gedwongen om een cliëntenstop in te lassen voor kinderen en jeugd. Wat betekent dit voor u? Dat wordt in dit artikel uitgelegd.

Als zorgaanbieder krijgen wij jaarlijks een budget toegekend. Deze is afgelopen jaren met ongeveer 35% gekort. Tegelijkertijd is er steeds meer zorg nodig, en melden steeds meer mensen zich aan. Hierdoor is het budget voor het gehele jaar 2017 in rap tempo opgebruikt. Dit heeft consequenties voor zowel de cliënten als de zorgaanbieders. Een ontwikkeling die ons zorgen baart.

Gevolg is dat mensen die bij ons terecht willen, momenteel geen vergoeding via de gemeente ontvangen via zorg in natura (zin). Zo wordt de zorg bij ons genoemd. Gelukkig is er een alternatief: het aanvragen van een PGB. Dit is een persoonsgebonden budget en kan via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden aangevraagd. Belangrijk is dat u dit zelf doet, en duidelijk maakt welke hulp u wenst te hebben. Wanneer u graag bij onze praktijk terecht komt, is het aan te raden dat u uw voorkeur hiervoor uitspreekt en vraagt op BGGZ voor uw zoon of dochter.

Een ander en sneller alternatief is kiezen om de zorg zelf te betalen. U bent dan niet gebonden aan de wachttijden en regels vanuit de gemeente. Wij begrijpen echter dat dit niet voor iedereen is weggelegd.