Wat houdt een cliëntenstop in?

PGB aanvragen

Sinds eind februari zijn wij door de huidige bezuinigingen en toenemende zorgvraag gedwongen om een cliëntenstop in te lassen voor kinderen en jeugd. Wat betekent dit voor u? Dat wordt in dit artikel uitgelegd.

Als zorgaanbieder krijgen wij jaarlijks een budget toegekend. Deze is afgelopen jaren met ongeveer 35% gekort. Tegelijkertijd is er steeds meer zorg nodig, en melden steeds meer mensen zich aan. Hierdoor is het budget voor het gehele jaar 2017 in rap tempo opgebruikt. Dit heeft consequenties voor zowel de cliënten als de zorgaanbieders. Een ontwikkeling die ons zorgen baart.

Gevolg is dat mensen die bij ons terecht willen, momenteel geen vergoeding via de gemeente ontvangen via zorg in natura (zin). Zo wordt de zorg bij ons genoemd. Gelukkig is er een alternatief: het aanvragen van een PGB. Dit is een persoonsgebonden budget en kan via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden aangevraagd. Belangrijk is dat u dit zelf doet, en duidelijk maakt welke hulp u wenst te hebben. Wanneer u graag bij onze praktijk terecht komt, is het aan te raden dat u uw voorkeur hiervoor uitspreekt en vraagt op BGGZ voor uw zoon of dochter.

Een ander en sneller alternatief is kiezen om de zorg zelf te betalen. U bent dan niet gebonden aan de wachttijden en regels vanuit de gemeente. Wij begrijpen echter dat dit niet voor iedereen is weggelegd.